Welkom op onze website

SBO Kameleon biedt Speciaal Basisonderwijs aan kinderen van 4 tot en met 13 jaar uit Vlaardingen en omgeving. Onze leerlingen leren op onze school hetzelfde als op de reguliere basisschool, alleen in een lager tempo en in hoge mate aangepast aan het kind. De kinderen van SBO Kameleon hebben leerproblemen, lichte gedragsproblemen of gedragsstoornissen, waardoor ze in de grote groepen op een reguliere basisschool onvoldoende ondersteuning krijgen.

Een groot deel van de leerlingen komt met een behoorlijke achterstand op de basisvakken (rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling) op onze school. Het is erg belangrijk en tegelijk een opgave om deze achterstand in te lopen en ook de rest van de basisstof aan te bieden. De kinderen werken hier samen met de leraren hard aan. 

In de kleine groepen werken onze professionele leraren in samenwerking met deskundigen op allerlei terreinen aan de ontwikkeling van onze kinderen. Per kind wordt bekeken wat zijn of haar mogelijkheden zijn en welke weg er bewandeld wordt om tot een optimaal resultaat te komen.

Onze school beschikt over een groot aantal computers in de klassen. Hierdoor kunnen onze leerlingen veel stof digitaal verwerken. Door deze ontwikkeling bereiden we onze leerlingen voor op een toekomst die zonder ICT (Informatie en Communicatie Technologie) niet meer denkbaar is. 

Onze lessen worden visueel ondersteund en daardoor makkelijker te begrijpen, doordat de leraar veel gebruik maakt van het smartboard. 

Klik hier om de schoolgids van 2016-2017 te downloaden.

onze school

Route