Gedrag bij de Kameleon

Alle kinderen, ouders en teamleden moeten zich veilig voelen op De Kameleon. Onze kernwaarden zijn uitgangspunt voor iedereen binnen de school. De vier kernwaarden zijn:  veiligheid, zorgzaamheid, samenwerking en communicatie. 

Al onze regels en afspraken komen voort uit deze kernwaarden. Dat biedt structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid voor kinderen, ouders en teamleden. 

Om kinderen te ondersteunen bij hun sociaal emationele ontwikkeling werken wij met het programma Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot,
dan doe ik niet mee
Ik gedraag me als een kanjer
Want ik ben een kanjer