Ouderraad

De Kameleon heeft een nieuwe ouderraad in oprichting. 

De ouderraad bestaat uit actieve ouders. De leden van onze ouderraad organiseren samen met het team diverse festiviteiten, zoals: het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, de schoolreis, sportdag en afscheidsactiviteiten van groep 8. Jaarlijks wordt de ouderraad opnieuw samengesteld.  

De ouderraad benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De ouderraad komt vijf of zes keer per jaar bijeen.
Wij kunnen altijd meer mensen gebruiken, dus mocht u interesse hebben kunt u dit altijd bij de school aangeven.

Wilt u niet in de ouderraad maar gewoon af en toe helpen. Geef dat dan door aan de leerkracht van uw zoon of dochter. Alle hulp is welkom!