Hier vindt u praktische informatie over:

 

- Schoolgids

- Schoolvakanties 2018-2019

- Klachtenprocedure

- Schooltijden en verzuim

- Ziekmelding

- Vakanties

- Gym

- Zwemmen

- Judo

- Medezeggenschapsraad (MR)

- Oudercoördinatie

- Belangrijke websites

- Wijzer in Opvang & Onderwijs

- Gezinsspecialist

- Club Extra