Klachtenprocedure

Het komt een heel enkele keer voor dat ouders en school het oneens zijn over de manier waarop we hun kind les geven. Bij het aanmelden van uw kind heeft u ons meermalen horen zeggen dat wij met u samen willen werken in het belang van de ontwikkeling van het kind. Als er problemen zijn vinden wij het prettig als u uw klacht snel met ons bespreekt, zodat we alles in het werk kunnen stellen om tot overeenstemming te komen. Gaat het toch nog steeds niet zoals u verwacht hebt? En is er met het managementteam niet te bespreken hoe het anders kan? Dan kunt u uw klacht indienen bij een van onderstaande personen of instanties:

  • Meta van Liere, schoolcontactpersoon en IB-er.
  • mevrouw L. Scheurkogel, de vertrouwenspersoon van ons bestuur (bereikbaar bij de CED via het telefoonnummer 010 407 15 99).
  • het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).
  • het landelijk klachtennummer: 030 280 95 90.

In de Schoolgids vindt u ook informatie over de klachtenregeling (op school verkrijgbaar).