Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan komen, belt u voor schooltijd naar school via telefoonnummer 010-4751740. U belt ons om uw kind ziek te melden of de reden te vermelden waarom uw kind niet op school kan zijn. Dit wordt dan doorgegeven aan de leerkracht van uw kind.