Het aanbod op SBO Kameleon

De Kameleon is een regionale school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Met intensieve begeleiding, in kleinere groepen van gemiddeld 15 leerlingen, bieden wij kinderen op maat gesneden onderwijs. Hierbij maken we gebruik van methodieken en leerlijnen die speciaal zijn ontwikkeld voor onze doelgroep. Wij bieden onderwijs aan kinderen tot en met groep 8.

In het SBO leren wij de kinderen zelfstandig, op eigen tempo, te functioneren en tot ontwikkeling te komen. In kleinere stapjes leren onze leerlingen taal, rekenen en alle andere vakgebieden die worden aangeboden op een basisschool. Allemaal op hun eigen tempo en niveau. We houden rekening met ieders mogelijkheden en kwaliteiten.

Voor meer informatie over ons aanbod verwijzen wij naar onze schoolgids.