MR

Ouders/verzorgers hebben binnen onze school de mogelijkheid om mee te praten over allerlei belangrijke zaken. Deze inspraak vindt plaats in de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten ouders en teamleden. Gezamenlijk worden zij door de directie geïnformeerd over zaken waar de MR haar advies- of instemmingsrecht aan moet geven. Jaarlijks wordt de schoolgids vastgesteld in een MR vergadering.

De samenstelling van de MR bestaat uit 3 personeelsleden, 3 ouders en een adviserend lid.

Voor vragen aan de MR kunt u mailen naar het e-mailadres van de school: infokameleon@wijzer.nu.

Stichting Wijzer heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de afzonderlijke Medezeggenschapsraden van de verschillende Wijzerscholen vertegenwoordigd.