Visie en Doelen

Onze visie op het onderwijs bestaat uit de volgende pijlers:

  • Elk kind is uniek en mag zichzelf zijn
  • Wij investeren in het plezier in leren en het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen
  • Gedrag en sociale omgang bespreken wij met de Kanjermethode. Zie ook https://kanjertraining.nl/
  • Wij gaan uit van de leerstof die een kind al beheerst en werken planmatig aan het vergroten van de basiskennis van o.a. rekenen, lezen, spelling en taal
  • Ouders en school zijn samen een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het kind. Hierdoor is het erg belangrijk dat we goed samenwerken
  • Leerlingen hebben recht op een plek waar zij zich thuis voelen en waar zij zich optimaal ontwikkelen
  • Wij werken vanuit rust en structuur
  • Wij hebben oog voor de talenten van elke leerling
  • Op de Kameleon werken goedgeschoolde teamleden die met kennis van zaken met plezier les geven aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften
  • We bieden dezelfde leerstof aan als op een (reguliere) basisschool, alleen werken wij in kleinere groepen, werken we in een ander leertempo en hebben we meer tijd voor een passende duidelijke instructie.