Schooltijden

Maandag   08.30 – 14.15 uur
Dinsdag   08.30 – 14.15 uur
Woensdag   08.30 – 12.30 uur
Donderdag   08.30 – 14.15 uur
Vrijdag   08.30 – 14.15 uur

De bel gaat om 8.20 uur. Vanaf 8.20 uur worden de kinderen in hun klas ontvangen. De lessen beginnen om 8.30 uur precies. De tijd tussen 8.20 – 8.30 uur is de “inlooptijd”. Deze tijd is bestemd voor de leerlingen en de leraar om de dag goed te beginnen. De leerlingen kiezen een vaste activiteit en de leraar gebruikt de tijd om met leerlingen een gesprekje te hebben of om alvast de dag door te spreken met leerlingen die dat nodig hebben.

Overblijven

De middagpauze is op voor de kinderen te kort om thuis te gaan eten. De kinderen eten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij hun eigen leerkracht op school. Bij het buitenspelen is er pleinwacht. De pauzetijden zijn:

Onderbouw   10.30 – 10.45 uur en    12.15 – 12.30 uur
Bovenbouw   10.15 – 10.30 uur en    12.00 – 12.15 uur
Groep Wit         heeft eigen pauzetijden

Vakantie en vrije dagen

Hier kunt u het vakantie- en vrije dagen rooster van 2023-2024 downloaden en lezen.

Hier kunt u het vakantierooster van 2024-2025 downloaden en lezen

Buitenschoolse opvang (BSO)

Wijzer in Opvang & Onderwijs verzorgt voor de Kameleon de opvang van kinderen voor en na schooltijd op IKC Samenwijs. De kinderen worden voor schooltijd naar de Kameleon gebracht en na schooltijd weer opgehaald. De kosten zijn afhankelijk van uw inkomen. De kosten worden betaald aan Wijzer in Opvang. Als de school een studiedag heeft of tijdens de vakanties is de kinderopvang open en wordt uw kind uitstekend begeleid en hoeft u niet vrij te nemen van uw werk.

 Website Wijzer in Opvang & Onderwijs www.wijzer.nu
 Telefoon Wijzer in Opvang & Onderwijs 010-5910581
 Contact Wijzer in Opvang & Onderwijs voor planning en plaatsing kinderopvang plaatsing@wijzer.nu

 

Sommige kinderen zitten op en andere kinderopvang.

Schoolbestuur

Onze school behoort tot stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs. Stichting ​Wijzer in Opvang en Onderwijs is de overkoepelende organisatie voor openbaar onderwijs en opvang in Vlaardingen en Maassluis.

Stichting Wijzer omvat integrale kindcentra met onderwijs en opvang, aparte opvang locaties en openbare basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (Kameleon), een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (Ericaschool) en een school voor nieuwkomers (Neveninstroom De Globe).

Jeugdeducatiefonds